5 grunner til at du bør ha en regnskapsfører

Les om grunner til hvorfor ditt sameie eller borettslag burde ha en regnskapsfører.

Tema

Først publisert:

26.9.2022

Sist oppdatert:

26.9.2022

5 grunner til at du bør ha en regnskapsfører

1. Du slipper å gjøre det selv

Det kan være mye arbeid å føre regnskap. La SamBo gjøre jobben for deg, så får styret tid til å fokusere på andre områder.

2. Du er trygg på at alt blir gjort i henhold til lov og forskrift

Alle borettslag og aksjeboligselskap er regnskapspliktige uavhengig av størrelse. Sameier er regnskapspliktige når det er over 21 eierseksjoner. SamBo sikrer at ditt sameie eller borettslag fører regnskap etter gjeldende lover og regler, slik at dere unngår forsinkelsesgebyr og tvangsmulkter.

3. Ryddig og profesjonell økonomihåndtering er verdiøkende for sameiet

Ved kjøp og salg av leiligheter, er sameiets eller borettslagets økonomiske stilling ofte av høy viktighet. SamBo kan hjelpe med å sette opp realistiske budsjett som gir god oversikt over pengebruken. Ryddig økonomi og gode økonomiske valg er viktig for å kunne holde felleskostnadene forutsigbare for beboerne.

4. Regnskapsførsel krever kompetanse som ikke nødvendigvis finnes i sameiet

Noen sameier og borettslag har gjerne beboere med høy kompetanse innenfor fagfeltet som er egnet til å gjøre jobben. Hvis dette ikke er tilfellet, ta kontakt med SamBo i dag og få et tilbud på regnskapsførsel.

5. Avlaste styret og på denne måten hindre at beboere vegrer seg for å sitte i styret

En gjentagende utfordring blant sameier og borettslag er beboernes manglende ønske om å delta i styret. Dette kan ofte være knyttet til manglende kompetanse, eller rett og slett manglende tilgjengelighet. Når man velger å forplikte seg til å sitte i et styre, er det viktig å vite hvilket ansvar det innebærer. Det er klart at man er nervøs for å ta tak i arbeid man ikke er sikker på om man mestrer. Du kan lese mer om hva du sier ja til når du sier ja til å sitte i styret i artikkelen vår "Hvilket ansvar har du som styremedlem?".

Sliter dere med å finne medlemmer til styret?

Det kan være en veldig fornuftig løsning å benytte seg av regnskapsfører for å avlaste styret. Dersom man er et større sameie eller borettslag, tilbyr SamBo også styresekretær, som er et svært godt alternativ til ekstern styreleder. Les mer om denne tjenester her.

Beklager! Noe gikk galt med innsendingen av skjemaet.