Hva er fellesgjeld og felleskostnader?

Hva betyr det at en bolig har fellesgjeld? Og hva er det egentlig du betaler for gjennom felleskostnader?

Tema

Felleskostnader

Først publisert:

26.9.2022

Sist oppdatert:

26.9.2022

Hva er fellesgjeld og felleskostnader?

Hva er fellesgjeld?

Dersom du bor i et sameie, borettslag eller boligaksjeselskap er du gjerne kjent med begrepene felleskostnader og fellesgjeld, og vet at disse påvirker den månedlige boligkostnaden din. Men hva er fellesgjeld? Og hva består felleskostnader av?

Fellesgjeld er betegnelsen på den gjelden borettslaget, sameiet eller boligaksjeselskapet har tatt opp. Når du ser på boligannonser merker du raskt at fellesgjeld oftest forekommer i borettslag og boligaksjeselskap. Sameier kan også ta opp fellesgjeld, men til forskjell fra de andre eierformene har ikke banken mulighet for å ta pant i bygningen eller seksjonene i et sameie. Et felleslån blir tatt opp for å dekke boligselskapets kostnader, ofte i forbindelse med bygg- eller vedlikeholdsarbeid. Deretter blir totalkostnaden for lånet fordelt på boligselskapets eiere etter fordelingsnøkkelen som har blitt fastsatt i byggeplanen. Denne er normalt sett fastsatt etter størrelse på eierandelene, og de med større boenhet er ansvarlig for en større andel av fellesgjelden. Din andel av fellesgjelden betales normalt sett ned sammen med de månedlige felleskostnadene. Dette inkluderer avdrag og renter.

IN-ordning

I noen borettslag har man noe som kalles IN-ordning, individuell nedbetaling av fellesgjeld. Dette gir eierne mulighet til å nedbetale fellesgjelden i sin helhet, og dermed potensielt senke den månedlige boligkostnaden. Dette kan være fornuftig å gjøre dersom man har opptjent egenkapital, eller har mulighet til å få bedre lånebetingelser på et privat lån enn de boligselskapet har på fellesgjelden. Når du kjøper en bolig med fellesgjeld vil totalprisen for boligen være salgssum + fellesgjeld. Det er derfor viktig å ikke gå i fellen og kun se på prisantydningen, men også hvor stor fellesgjelden er, og hvor høye de månedlige boligkostnadene vil være.

Hva er felleskostnader?

Begrepet felleskostnader er brukt i flere deler av eiendomsbransjen, men er etter eierseksjonsloven og burettslagslova definert som de kostnadene som ikke knytter seg til den enheten som den enkelte seksjonseieren eller andelseieren disponerer (kilde). Med andre ord er det kostnader knyttet til fellesområder eller felles drift som i hovedsak knyttes til felleskostnadene.

Det vil variere for ulike boligselskaper hvilke slike kostnader man har. Et hyttesameie på fjellet har gjerne en kostnad som må fordeles på eierne i forbindelse med brøyting av vei til eiendommene. Dette er det kanskje ikke behov for hos et borettslag med beliggenhet sentralt i en storby. For å prøve å gi deg en forståelse over hva du egentlig betaler for gjennom felleskostnadene, vil vi liste opp noen eksempler på hva disse vanligvis er med på å dekke.

  • Strøm til fellesområder
  • Forsikring
  • Regnskaps- / forretningsfører
  • Vedlikeholdskostnader
  • Heis
  • Styrehonorar
  • Fjernvarme
  • Kabel-TV og internett
  • Avsetning til vedlikeholdsfond
  • Nedbetaling av fellesgjeld

Det er ingen selvfølge at alle disse punktene gjelder for ditt boligselskap. Kanskje har dere også flere punkter på listen. For borettslag er eksempelvis kommunale avgifter inkludert i felleskostnadene, mens for eierseksjonssameier kommer denne utenom. Dersom du ønsker bedre forståelse av hva ditt boligselskap bruker penger på, kan du laste ned årsregnskapet fra foregående år hos Brønnøysundregisteret. Vi vil ellers anbefale at du holder deg oppdatert på hva som skjer i ditt sameie eller borettslag, og deltar på generalforsamling for å kunne være med og bestemme hvordan det skal driftes.

Dersom ditt sameie eller borettslag trenger bistand for å få kontroll på økonomien, eller ønsker å overlate ansvaret med regnskapet til noen andre, kan du ta kontakt med oss i SamBo. Sjekk ut hva det vil koste for ditt sameie eller borettslag ved å bruke kalkulatoren på nettsiden vår.

Beklager! Noe gikk galt med innsendingen av skjemaet.