Generalforsamling – Hva gjør jeg nå?

Dersom du bor i et borettslag, har du sikkert mottatt innkalling til generalforsamling. Men hva er generalforsamling? Og bør du gå?

Tema

Generalforsamling

Først publisert:

30.3.2022

Sist oppdatert:

29.3.2022

Generalforsamling  – Hva gjør jeg nå?

Hva er generalforsamlingen?

Generalforsamlingen er den øverste myndigheten i et borettslag, og de store avgjørelsene for hva som skal skje med borettslaget, hvem som skal styre kan bare tas her. Det er Generalforsamlingen som velger styremedlemmer, og avgjør om de skal få betalt for jobben og i tilfelle hvor mye. Det er også generalforsamlingen som godkjenner regnskapet for foregående år, og det er kun generalforsamlingen som kan godkjenne ombygging, påbygging og bruksendring av grunnområder.

Hvert år må borettslaget ha en ordinær generalforsamling for å godkjenne årsregnskapet. I tillegg kan borettslaget ha en eller flere ekstraordinære generalforsamlinger, for å velge nye styremedlemmer, beslutte låneopptak eller behandle andre viktige saker som ikke kan vente til ordinær generalforsamling.

Det har vært generalforsamling, men jeg fikk ingen innkalling!

Det første du må gjøre, er å sjekke at du har oppgitt rett kontaktinformasjon til styret, slik at de har hatt mulighet til å kontakte deg. Dersom styret ikke har sendt ut innkallingene, eller ikke sendt dem ut til rett tid, kan generalforsamlingen underkjennes. Da vil ikke beslutningene som er tatt være gyldige.

Det er også greit å vite at det er lovpålagte frister for innkalling til generalforsamlingen, slik at andelseierne skal ha anledning til å bytte skift på jobb eller skaffe barnevakt. For ordinær generalforsamling må innkallingen sendes ut minst 8 og maks 20 dager før generalforsamlingen. For ekstraordinær generalforsamling, er minste fristen på 3 dager, men da bør styret sørge for at de som påvirkes av utfallet av beslutningen har anledning til å stille.

Jeg har fått innkalling til generalforsamling  – Bør jeg delta?

Generalforsamlingen sine beslutninger er gyldige selv om bare noen få andelseiere møter opp. Da vil disse andelseierne bestemme for hele borettslaget, bare fordi de stilte på generalforsamlingen. Det er altså viktig at du stiller på generalforsamlingen.

Dersom dato og tidspunkt for generalforsamlingen ikke passer, kan det likevel være greit å vite at det kun er de sakene som står på innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen. For store og viktige saker, som ombygging og større låneopptak, må dessuten saken beskrives i noe detalj.

Dersom du ikke vil risikere at rekkehuset ditt plutselig skal males rosa, eller at parkeringsplassen har blitt til grønnsakshage, bør du altså stille på generalforsamlingen.

Vil du lese mer?

Burettslagslova §§7 – 8 regulerer Generalforsamling og Styrearbeid

Beklager! Noe gikk galt med innsendingen av skjemaet.