Hjelp! Ingen vil sitte i styret …

I noen sameier og borettslag kan det være vanskelig å rekruttere medlemmer til styret. Hva gjør man egentlig hvis ingen vil ta ansvaret?

Tema

Styrearbeid

Først publisert:

30.3.2022

Sist oppdatert:

9.12.2020

Hjelp! Ingen vil sitte i styret …
Styrene i sameier og borettslag skal utføre en del lovpålagte oppgaver, og styremedlemmene kan komme i personlig ansvar dersom disse ikke utføres. Det er blant annet styrets ansvar å sørge for vedlikehold av eiendommen (Eierseksjonsloven §57 og Burettslagsloven §8-8).

Eksterne kandidater

Riktig investering i drift og vedlikehold kan være med på å øke verdien i eiendommen og det er derfor svært viktig å ha kontroll på dette. Dersom man ikke klarer å finne interne styremedlemmer må dette løses ved hjelp av eksterne kandidater, for selskapet må ha et styre. Slik innleie av kandidater det er ofte svært kostbart og kan tynge økonomien til boligselskapet vesentlig. Dette kan være en nødvendig løsning for noen, men for de fleste mindre boligselskaper er det mer hensiktsmessig å legge til rette for at interne kandidater vil påta seg vervet.

Forenkle arbeidet

Det kan være mange grunner til at det er vanskelig å oppdrive styremedlemmer, men en gjenganger er at arbeidet er litt uklart og tar for mye tid. Mye kan løses ved gode rutiner og effektive løsninger. I tillegg kan en styresekretær fra SamBo ta seg av administrasjonen av styremøtene. Dette kan gjøre at styrearbeidet føles litt lettere. I noen tilfeller kan det også være hensiktsmessig å la vervene gå på rundgang – slik at alle må ta sin andel av arbeidet. En slik løsning fungerer fint så lenge det er et godt system rundt styret som sikrer kontinuitet og kontroll.

Forsikring

Et annet viktig punkt for mange kan være styreansvaret. For å redusere denne risikoen kan det være hensiktsmessig å oppgradere forsikringen til boligselskapet med en ansvarsforsikring. De fleste forsikringsselskaper tilbyr dette, og det er ikke veldig dyrt.

Sliter du med manglende kandidater til styret eller har du bare lyst å prate litt om styrearbeid? Legg igjen ditt telefonnummer så kontakter vi deg!

Beklager! Noe gikk galt med innsendingen av skjemaet.