Hvilket ansvar har du som styremedlem?

Du har sagt ja til å sitte i styret i boligselskapet, men vet du egentlig hvilket ansvar det innebærer?

Tema

Styreansvar

Først publisert:

26.9.2022

Sist oppdatert:

26.9.2022

Hvilket ansvar har du som styremedlem?

Det å være et styremedlem er et stort ansvar. Et styre i et boligselskap skal ta beslutninger om drift av eiendomsmassen, dette kan for eksempel være vedlikehold, brannsikkerhet og økonomisk styring. Motivasjonen for å bli styremedlem er ofte et ønske om å bidra til fellesskapet, samt det å ha en stemme utover generalforsamlingen eller årsmøtet. Det er ikke alltid like lett å finne frivillige som ønsker et styreverv. Plutselig er det du som er valgt inn i styret uten at det var helt planlagt og uten å vite hva du har begitt deg utpå. Ikke bare kan det å være et styremedlem medføre mye ekstra arbeid, men å ha et styreansvar innebærer at du kan stå erstatningsansvarlig med din personlige formue for feil du gjør. Dette er det ikke alltid man er klar over.

Personlig ansvarlig

Det kan være lurt å få rådgivning, hvis ikke kan konsekvensene bli dyr og ubehagelig. Selvom det er sjeldent så finnes det eksempler av rettsrunder hvor styret har blitt saksøkt for brudd på styreplikter. Dette kan være hendelser som følge av at brann og rømningsveiene ikke er ivaretatt ordentlig, eller at snø og is raser ned fra taket. Dette er rutiner som bør være en del av boligselskapers internkontroll. Styreansvar kan bli aktuelt dersom du, rettslig og juridisk, har opptrådt uaktsomt. Det vil si at du som styremedlem har forsømt dine plikter og oppgaver, og du har da et personlig straffe- og erstatningsansvar. Har du som styremedlem gjort så godt du kan, og ivaretatt i boligselskapets beste interesse, skal det mye til for å bli holdt erstatningsansvarlig.

Forsikringer

Hos de fleste forsikringsselskaper kan du tegne en styreansvarsforsikring. Dette kan være lurt i tilfelle det skulle oppstå uheldige hendelser. På lik linje som man kan leie inn eksterne styrer, kan styret leie inn firmaer til å ta ansvaret forløpende vedlikehold, for eksempel snø og is på taket. Hvis noe skulle skje så kan man kreve erstatning av firmaet som var ansvarlig.

Vil du vite mer om styreansvar eller ha bistand til det løpende arbeidet i styret? Ta kontakt med en av våre rådgivere i dag for en uforpliktende samtale.

Beklager! Noe gikk galt med innsendingen av skjemaet.