Hvordan skrive protokoll for generalforsamling?

Generalforsamlingen i borettslaget skal protokollføres og det stilles en del formelle krav til denne protokollen. I denne artikkelen tar vi for oss disse kravene og nederst finner du en ferdig mal for generalforsamlingsprotokollen.

Tema

Generalforsamling

Først publisert:

4.4.2022

Sist oppdatert:

4.4.2022

Hvordan skrive protokoll for generalforsamling?

Møtelederen på generalforsamlingen må sørge for protokollføring av alle saker som behandles og alle vedtak som blir gjort. Etter møtet skal protokollen signeres av møtelederen og minst en annen fremmøtt andelseier som generalforsamlingen velger. Signeringen bør gjøres så snart som mulig for å sikre at de som skal signere har sakene friskt i minne og kan bekrefte at protokollen er riktig.

Protokollen må minimum inneholde følgende:

  • hvilket borettslag som avholder generalforsamlingen
  • tid og sted for generalforsamlingen
  • hvor mange andelseiere som var representert
  • generalforsamlingens godkjenning av innkallingen
  • vedtak som ble gjort på generalforsamlingen

Etter signering skal protokollen holdes tilgjengelig for alle andelseierne.

Beklager! Noe gikk galt med innsendingen av skjemaet.