Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet og det er styrets oppgave å kalle inn til generalforsamling. Innkalling til ordinær generalforsamling skal sendes minst åtte dager og høyst 20 dager før møtet, men hva skal den egentlig inneholde? Det ser vi nærmere på i denne artikkelen.

Tema

Generalforsamling

Først publisert:

4.4.2022

Sist oppdatert:

4.4.2022

Innkalling til generalforsamling

Innkallingen må inneholde alle sakene som skal behandles på generalforsamlingen. I forkant av innkallingen skal styret derfor varsle alle andelseiere om datoen og frist for innsending av eventuelle saker den enkelte ønsker at skal behandles av generalforsamlingen.

Innkallingen bør inneholde følgende:

  • Navnet på borettslaget
  • Dato for generalforsamling
  • Tidspunkt for generalforsamling, fra - til
  • Hvor generalforsamlingen skal avholdes, eventuelt informasjon om digital møteplattform og instrukser for deltagelse og stemmegivning
  • En oversikt over sakene som skal behandles
  • Informasjon om anledningen til å møte ved fullmektig
  • Styreleders signatur

Under sakslisten kan det være fornuftig å legge et eventuelt punkt. Selv om saker som ikke er inkludert i innkallingen ikke kan behandles av generalforsamlingen kan sakene gi viktige føringer til styrets videre arbeid. Generalforsamlingen kan også vedta at det skal innkalles til en ekstraordinær generalforsamling for å behandle disse sakene.

Beklager! Noe gikk galt med innsendingen av skjemaet.