Internkontroll er styrets ansvar

Internkontroll er viktig for å sikre verdiene i boligselskapet, men visste du at sameier og borettslag er underlagt samme regelverk for internkontroll som store bedrifter?

Tema

Styreansvar

Først publisert:

30.3.2022

Sist oppdatert:

11.2.2021

Internkontroll er styrets ansvar

Boligselskaper må ha internkontrollsystem

Om internkontroll skriver Arbeidstilsynet at «den som leder virksomheten, har plikt til å sørge for at kravene som regelverket stiller til helse, miljø og sikkerhet (HMS), blir fulgt systematisk opp. Systemet har som hensikt å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide». Boligselskaper skal ha internkontrollsystem, dette har Kommunaldepartementet avklart.

Manglende internkontroll kan gi store konsekvenser

Det er mange styrer som ikke har internkontroll, eller har for dårlige rutiner og systematisk tilnærming. Hvis det forekommer en uheldig hendelse og styret ikke har hatt rutiner for internkontroll kan det få store konsekvenser. I verste fall kan styret bli holdt ansvarlig. Internkontroll i et borettslag eller sameie innebærer at områder som styret i boligselskapet har ansvar for skal sjekkes regelmessig. Det skal kartlegges hvilke ulykker som kanskje og gjennomføres tiltak for å forhindre at det skjer. For eksempel at brann- og el-sikkerheten er vedlikeholdt på en forskriftsmessig måte, at lekeapparatene på lekeplassen er godt nok sikret og at oppgangene er ryddig. Internkontroll har som formål å sikre at sikkerheten er så god som mulig, og at beboerne har trygge nærområder.

Mange lover og regler

Det er ikke alltid like lett å vite hva som skal sjekkes når styret i et boligselskap skal gå rundt på fellesområdene for å kontrollere at det ser greit ut. Det er mange ulike lovverk som skal etterleves i et sameie eller borettslag. For eksempel brannvernloven, arbeidsmiljøloven, lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektriske utstyr. Ettersom det kan være vanskelig for styrer i et boligselskap å ha en oversikt over alle lover og regler, kan det være lurt å kjøpe et digitalt internkontrollsystem gjør at styret er oppdatert til enhver tid.  

Å gjennomføre en internkontroll skal være overkommelig foret styre og omfanget av kontrollen må tilpasses til størrelsen på boligselskapet. Hvis styret føler at ansvaret blir for mye, er det mulig å sette bort oppgaven til for eksempel en vaktmester eller et kontrollselskap. Det finnes også en rekke kontrollsystemer som gjør oppgaven oversiktlig og grei. Er du usikker på hvilken løsning som passer for ditt boligselskap?

Vi i SamBo hjelper deg gjerne – ta kontakt med oss i dag så finner vi riktig løsning for dere.  

Beklager! Noe gikk galt med innsendingen av skjemaet.