Stig Martin Dyb-Halleraker

Autorisert regnskapsfører med mastergrad fra NHH og 15 årsarbeidsfaring fra regnskap og ledelse.

Stig har holdt en rekke kurs i drift av boligselskaper og har deltatt på mer enn 100 generalforsamlinger, og ledet mange av disse.

Trenger du rådgivning rundt drift av boligselskapet eller budsjettering er Stig rette mannen.